Logopèdia, Logofoniatria i Pedagogia a Girona

A Centre Multidisciplinar de Logopèdia, Logofoniatria i Pedagogia
li oferim serveis de Logopèdia i logofoniatria entre d'altres.
Roser Garganta i Colomí. Col. 0110

Consulta amb codi de registre de centres, serveis
i establiments sanitaris del Departament de Salut: E17974349.