Logopèdia

Trastorns del llenguatge i de la parla

  • Rehabilitació dels trastorns de parla i llenguatge relacionats amb afectació neurològica: post-embòlia, ictus, traumatisme craneoencefàlic, AVC.
  • Dificultats de la parla: retard en l’adquisició de la parla, problemes de pronúncia. (dislàlies), disàrtries, disglòssies, organització del discurs verbal.
  • Alteracions de la fluïdesa i del ritme: disfluències, quequesa.
  • Dèficits de lecto-escriptura.
  • Teràpia miofuncional. Tractament de les disfuncions orofacials com a prevenció. i/o suport ortodòntic (deglució atípica, respiració oral, maloclusió dental, protrusió lingual).
  • Trastorn Específic del Llenguatge (TEL).