Pedagogia

  • Reeducacions psicopedagògiques. Tècniques d’estudi.
  • Tractament d’alteracions relacionades amb la lectoescriptura: dislèxia, alteracions de la comprensió lectora, disortografia, etc.
  • Trastorns per dèficit d’atenció i/o hiperactivitat (TDAH), del llenguatge no verbal (TANV).
  • Discalcúlies.
  • Orientació professional i vocacional.